Kategorija: Shema šolskega sadja, zelenjave in mleka

Shema šolskega sadja, zelenjave in mleka je promocijski ukrep skupne kmetijske politike Evropske unije. Namen ukrepa je spodbuditi trend porabe sadja in zelenjave in hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih. Slednja namreč povečuje tveganje za nastanek številnih kroničnih nalezljivih bolezni sodobnega časa (sladkorna bolezen tipa 2, rakava obolenja, srčno-žilna obolenja, …).
V ta namen Evropska unija državam članicam namenja določeno finančno pomoč za brezplačno razdeljevanje svežega sadja in zelenjave, z novim šolskim letom pa tudi mleka. Pri tem daje poseben poudarek pomenu spremljevalnih in promocijskih aktivnostih.
Zainteresirana osnovna šola se vsako šolsko leto posebej prijavi v omenjeni projekt, kjer ji Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja odobri predvideno višino finančne pomoči za tekoče šolsko leto.
Z izvajanjem projekta nadaljujemo tudi v letošnjem šolskem letu. Učence spodbujamo k uravnoteženi, pestri prehrani, upoštevajoč smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Učenci imajo vsak dan na razpolago raznovrstno sadje v sadnem kotičku, mlajši učenci imajo sadje dostopno v svojih razredih. Zelenjavo vključujemo tudi kot prilogo k dopoldanskim malicam. Enkrat tedensko ponudimo sadje in/ali zelenjavo v sklopu projekta SŠS kot dodatni obrok poleg redne šolske prehrane.
Uživanje sadja ter nekoliko manj priljubljene zelenjave skušamo učencem približati s pomočjo različnih aktivnosti, ki jih izvajamo v okviru pouka ali dni dejavnosti.