Skoči na glavno vsebino

Razširjen program

Z novim šolskim letom (šolsko leto 2024 – 2025) prehajamo v nov način izvajanja razširjenega programa. Vsebine razširjenega programa bodo umeščene v redni urnik, pred ali po pouku. Prijavljeni učenci razširjen program obiskujejo do konca šolskega leta. Vpis v razširjen program ni obvezen, v kolikor pa je učenec vpisan v razširjen program, ga mora obiskovati. Med šolskim letom se ni mogoče vpisati ali izpisati iz razširjenega programa.

V čas izvajanja razširjenega programa sodi poleg vsebim iz razširjenega programa tudi fakultativni pouk. Tako je v tretjem razredu možno zraven vsebin razširjenega programa izbrati še fakultativni pouk nemščine. Vsebine fakultativnega pouka nemščine in računalništva v 4., 5. in 6. razredu se prekrivajo, tako da učenci izberejo le nemščino ali računalništvo. Fakultativni pouk financira Mestna občina Maribor. Pouk nemškega jezika se izvaja v obsegu dveh šolskih ur na teden, medtem ko se vse ostale vsebine izvajajo eno šolsko uro tedensko. Učenec se lahko v soglasju s starši odloči, da ne bo obiskoval fakultativnega pouka, ko ga pa izbere, postane obvezen za obiskovanje. Prisotnost učenca pri fakultativnem pouku se obravnava enako kot pri obveznih predmetih, vsako odsotnost morajo starši opravičiti. Tako fakultativni pouk kot pouk v sklopu razširjenega programa se ne ocenjuje.

Prijave na fakultativni pouk kot tudi na razširjen program potekajo preko prijavnic.

V obveznem sklopu razširjenega programa šola ponuja drugi tuj jezik (nemščina za učence od 3. do 9. razreda), računalništvo (od 4. do 6. razreda), umetnost (od 4. do 6. razreda), tehniko (od 4. do 6. razreda), dodatne ure športa (za učence od 1. do 9. razreda) in prvo pomoč (za učence od 6. do 9. razreda).

Starši bodočih prvošolcev prejmejo prijavnice za razširjen program ob vpisu v šolo.

Razširjen program omogoča učencu, da obiskuje pouk tistega predmeta, ki ga izbere glede na svoje želje oz. sposobnosti. Seveda pa se lahko učenec v soglasju s starši odloči, da ne bo obiskoval razširjenega programa. Ko učenec izbere predmet razširjenega programa, postane le ta obvezen za obiskovanje. Učenec izbran predmet iz razširjenega programa ne more opustiti oz. ga mora obiskovati do konca šolskega leta. Samo v izjemnih primerih je možno opustiti oz. zamenjati predmet iz razširjenega programa. Menjava je možna le v začetku septembra tekočega šolskega leta, vendar le v okviru normativno predpisanega števila učnih skupin oz. do popolnitve posamezne učne skupine ter v okviru že obstoječega urnika.

Učenec lahko svoje znanje pri istem predmetu razširjenega programa nadgrajuje in poglablja v vsem obdobju, torej od 4. do 6. razreda ali pa vsako šolsko leto izbere  drugi predmet.

Učenec se od 7. razreda dalje lahko odloči tako za obvezni izbirni predmet iz tujega jezika (dve uri tedensko) kot tudi za tuji jezik iz razširjenega programa (prav tako dve uri tedensko), pri čemer lahko gre tudi za isti tuji jezik. Predlagamo, da drugi tuji jezik kot predmet iz razširjenega programa izberejo tisti učenci, ki jih učenje tujih jezikov veseli in bodo želeli obiskovati pouk drugega tujega jezika neprekinjeno vsaj eno obdobje (od 4. do 6. razreda ali od 7. do 9. razreda) oz. neprekinjeno šest let (od 4. do 9. razreda).

Šola samostojno organizira in oblikuje učne skupine, skladno s predpisanimi normativi, za vsako šolsko leto posebej. Učna skupina pri predmetu šport se bo predvidoma delila, če bo v njej 21 ali več učencev, medtem ko je za ostale učne skupine normativ 28 učencev.

Največje možno število učnih skupin se bo določilo v skladu s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole.

Razširjen program šole sodi v dodatno ponudbo šole, zato ti predmeti ne morejo biti uvrščeni v urnik med obvezne predmete. Glede na organizacijo obveznih predmetov, se bodo predmeti razširjenega programa lahko izvajali pred ali/in po poukom, lahko tudi v obliki blok ur, v tem primeru na 14 dni.

Vsebinske značilnosti pouka posameznih predmetov razširjenega programa pripravljajo posamezni učitelji in so objavljene  na naši spletni strani.

Prijave  učencev k predmetom razširjenega programa bodo potekale preko prijavnic. Učenci prijavnice dobijo v šoli in jih v šoli tudi vrnejo razredniku.

Razširjen program v svoji zasnovi omogočajo prilagajanje individualnim razlikam in interesom otrok, zato svetujemo, da se skupaj z otrokom pogovorite in presodite, kaj je tisto, kar otrok glede na svoje zmožnosti potrebuje in ga veseli.

V primeru vprašanj oz. pojasnil se lahko obrnete na

Rafaelo Voglar (rafaela.voglar@osdk.si) ali

Vesno Mrkela (vesna.mrkela@osdk.si)

(Skupno 97 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost