Skoči na glavno vsebino

Učne težave in postopki usmerjanja otrok

Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami se izvaja v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami – ZUOPP-1 in predpisi, ki urejajo področje predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega in strokovnega izobraževanja ter splošnega srednjega izobraževanja.

Otroci s posebnimi potrebami so otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otroci z avtističnimi motnjami ter otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje in izobraževanja.

Dne 17. 7. 2015 so pričeli veljati novi kriteriji za opredelitev primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami, ki jih je sprejel direktor Zavoda RS za šolstvo v soglasju z ministrom za izobraževanje, znanost in šport.

Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami temelji na ciljih in načelih, določenih v zakonih za posamezno področje vzgoje in izobraževanja, in na naslednjih ciljih in načelih:

 • zagotavljanje največje koristi otroka,
 • celovitost in kompleksnost vzgoje in izobraževanja,
 • enakih možnosti s hkratnim upoštevanjem različnih potreb otrok,
 • vključevanja staršev, posvojiteljev, rejnikov in skrbnikov v postopek usmerjanja in oblike pomoči,
 • individualiziranega pristopa,
 • interdisciplinarnosti,
 • ohranjanja ravnotežja med različnimi področji otrokovega telesnega in duševnega razvoja,
 • čim prejšnje usmeritve v ustrezen program vzgoje in izobraževanja,
 • takojšnje in kontinuirane podpore in strokovne pomoči v programih vzgoje in izobraževanja,
 • vertikalne prehodnosti in povezanosti programov,
 • organizacije vzgoje in izobraževanja čim bližje kraju bivanja,
 • zagotavljanja ustreznih pogojev, ki omogočajo optimalen razvoj posameznega otroka.

Več o postopku usmerjanja in izvajanju dodatne strokovne pomoči na naši šoli

Koristne povezave: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/zakonodaja

https://www.zrss.si/o-nas/usmerjanje-otrok-s-pp

(Skupno 260 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost