Skoči na glavno vsebino

Zgodovina šole

TO SMO MI

Himna Osnovne šole Draga Kobala Maribor

prir. Lea Gačnik

besedilo: Sonja Volarič

Prelep je dan, ko nisi sam!
Nekdo ob tebi že stoji.
Te varuje, občuduje,
te uči in ti daruje, ja,
lep je dan, ko nisi sam. 

To smo mi, to smo mi,
to smo mi Kobaleki!
Se učimo, veselimo,
se izzivov ne bojimo, ja,
to smo mi, Kobaleki.

Prelep je dan, ko nisi sam!
Ko skupaj gremo na to pot.
Pot veselja, pot ljubezni,
pot uspeha in bolesti, ja,
lep je dan, ko nisi sam.

To smo mi, to smo mi,
to smo mi Kobaleki!
Se učimo, veselimo,
se izzivov ne bojimo, ja,
to smo mi, Kobaleki.

 

SPREHOD PO PRETEKLOSTI ŠOLE

Šolstvo v Mariboru ima dolgo tradicijo. Njegovi začetki segajo v srednji vek.

V 18. stoletju je bila pri Magdalenski župniji ustanovljena trivialka (enorazrednica za dečke in deklice). Šolski okoliš je obsegal tudi Pobrežje. Današnje Brezje, Zrkovci in Dogoše so bili v tistem času v cerkvenem in šolskem pogledu vezani na faro v Hočah.

Prav zgodovina brezjanske šole, danes podružnice Osnovne šole Draga Kobala, je izjemna.  Njeni začetki segajo v leto 1816. Leta 1848 je šola pogorela, zato tri leta ni bilo pouka.

Leta 1853 je pouk že potekal v »stari šoli«, danes je v njej sedež mestne četrti.

Leta 1877 je Okrajni šolski svet za Maribor začel graditi novo šolsko poslopje, t. i.  »novo šolo«. Pouk v današnji stavbi se je začel leta 1879. Do 1880 leta je bilo celotno ozemlje, na katerem sta stali obe šolski poslopji, last občine Zrkovci. Nato se je lastništvo prepisalo na ime šolske občine Brezje pri Mariboru. Do ustanovitve današnje šole Toneta Čufarja leta 1899 so v brezjansko šolo hodili tudi posamezni otroci s Pobrežja, čeprav so bili v šolskem okolišu pri Sveti Magdaleni. Po podatkih  kronike brezjanske šole je bilo v šolskem letu 1946/1947 največ učencev, to je 250.  Leta 1961 je brezjanska šola postala podružnica Osnovne šole Draga Kobala. Dolga leta je bila v zelo slabem stanju, leta 2006 pa je ponovno zasijala obnovljena in s prizidkom na idilični lokaciji ob cerkvi Device Marije v Brezju.

V stavbi, kjer danes poteka pouk, se učenci učijo že od leta 1879. V »stari šoli« pa je šolstvo potekalo od leta 1853. Od leta 1816 sta minili že 202 leti! To je častitljiva številka, vredna vsega spoštovanja.

Šolo, ki danes nosi ime Osnovna šola Draga Kobala, so začeli graditi leta 1954. Gradnja je potekala v več fazah, dokončno se je pouk na predmetni in razredni stopnji pričel leta 1958/59.

Po podatkih iz šolske kronike je razvidno, da je gradnja večkrat zastajala zaradi pomanjkanja denarja. V letu 1954 pa so se srečevali še s pomanjkanjem kritine za streho, saj tovarna zaradi tehničnih ovir ni mogla izdelati dovolj plošč. Gradnja šole je v letu 1955 za nekaj časa celo zastala, saj je primanjkovalo finančnih sredstev.

S šolskim letom 1957/1958 je razredna stopnja Osemletne šole Spodnje Pobrežje že pričela pouk v delno zgrajeni šoli. S tem šolskim letom je bila uvedena osemletna enotna obvezna osnovna šola.

V šolskem letu 1958/59 je pouk že v celoti potekal v današnji stavbi šole. Šola se je imenovala Osnovna šola Spodnje Pobrežje. Pouk je v začetku šolskega leta potekal v traktu A in D, trakta B in C pa še nista bila gotova. V januarju 1959 sta bila končana še trakt B in C. V C- traktu je bila razredna stopnja, v traktu B pa uprava.

Nova ravnateljica šole Leopoldina Stropnik je v kroniko zapisala želje po kuhinji in telovadnici, saj šolska kuhinja ni imela niti štedilnika. V prvem letu,  ko je celoten pouk že potekal na novi šoli, je bilo vpisanih 629 otrok.

V šolskem letu 1959/60 se je šola preimenovala v Osnovno šolo Draga Kobala, kot se imenuje še danes. Ime je dobila po predvojnem revolucionarju, udeležencu španske državljanske vojne in žrtvi II. svetovne vojne Dragu Kobalu. Po njem se imenuje tudi ulica, kjer je bil nekoč njegov dom.

V mesecu januarju 1960 je šolska kuhinja končno dobila štedilnik. Tudi v časih »zlatega socializma« je šola iskala denarne pomoči pri različnih podjetjih, od katerih mnogih žal danes ni več. Očitno niso preživela prehoda v kapitalizem.

Trakt D je bil tudi takrat še brez centralne kurjave in so kurili v lončenih pečeh. Že takrat so ugotovili pomanjkljivosti na oknih, ki so bila v zadnjih letih že zamenjana.

Tako je po letu 1958 šolsko delo potekalo v skladu s tedanjim časom in družbenimi spremembami. To je bil čas socializma in partijske discipline, ki je po svoje dala pečat tudi življenju na šoli.

Otroci pa so bili in so še zrcalo odraslih. Tudi takrat so se učitelji in starši srečevali z uporništvom in nedisciplino, le reševali so ju drugače kot danes.

V šolskem letu 1960/61  je šolo obiskovalo 784 učencev.

V šolskem letu 1961/62 je prišlo do združitve Osnovne šole Draga Kobala, Osnovne šole Brezje in Osnovne šole Žitečka vas iz Zgornjega Dupleka. Naziv vseh treh šol je bil Osnovna šola Draga Kobala, sedež šole pa je bil v Tolstojevi 3.

V šolskem letu 1962/63 je bilo na šoli 883 učencev, v letu 1969/70 pa je šolo obiskovalo čez 900 otrok.

V februarju 1971 se je pričela gradnja nove, toliko pričakovane telovadnice, ki je omagala v letnih počitnicah leta 2003.

V šolskem letu 1977/78 je bilo na šoli s podružnicama vred 1209 učencev.

V šolskem letu 1985/86 je bilo na šoli 766 učencev (centralna šola in podružnična v Brezju, žitečka šola je medtem postala podružnica šole Duplek).

Življenje šole je zaznamovala osamosvojitev Slovenije 1991 in naraščajoča brezposelnost med starši naših otrok zaradi propada mnogih, predvsem velikih podjetij.

Učenci šole so s pomočjo svojih mentorjev in ob podpori staršev dosegali lepe uspehe na učnem področju in mnogih tekmovanjih. Na šoli se je zamenjalo na stotine otrok, takšnih in drugačnih. Marsikdo si je zaradi svojih učiteljev in njihovega vzora izbral svoj bodoči poklic.

Šolo so zaznamovali ravnateljica Leopoldina Stropnik v začetni fazi šole, sledil ji je Rudi Roter, za njim je prevzel krmilo šole Anton Horvat. Šola ne bi bila, kar je, brez vseh učiteljev, svetovalnih delavk, kuharic, čistilk, hišnikov in administrativnega osebja.

V šolskem letu  2002/2003 je postala nova ravnateljica Branka Rudolf. Skozi deset let je šola dihala pod njenim vodstvom.

V letu 2004 smo dobili novo, moderno, težko pričakovano telovadnico. V letu 2008/09 je bilo v šolo vpisanih 440 učencev.

V šolskem letu 2013 je postal ravnatelj Aleksander Jeršič.

Šola je opremljena z računalniki in projektorji ter 3D tiskalnikom. Cenimo preteklost, a živimo v sedanjosti in se spogledujemo s prihodnostjo.

Pohvalimo se lahko z mnogimi priznanji iz znanj, raziskovalnimi nalogami in različnimi projekti. Želimo si, da bi iz šole odhajali samozavestni učenci, ki bodo v svojem srcu nosili lepe spomine. Trudili se bomo, da bo pri našem delu na prvem mestu učenec z vsemi svojimi sposobnostmi in bogastvom, ki ga nosi v sebi.

Te vizije ne morejo spremeniti niti reforme niti spremembe v politiki, kakor tudi ne  združevanja in razdruževanja držav in skupnosti.

Podatke je zbrala in uredila:

Marjetka Berlič, učiteljica zgodovine

(Skupno 708 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost