Skoči na glavno vsebino

Kategorija: Zdrava šola

Slovenska mreža zdravih šol je mednarodni projekt Evropske mreže zdravih šol (The European Network of Health Promoting Schools), v katerega se je Slovenija z 12-imi pilotskimi šolami priključila leta 1993. Evropska mreža zdravih šol je inovativni program, ki na ravni celotne Evrope uvaja nove zamisli in pristope na področju promocije zdravja v šolskem okolju. Nastala je kot strateški projekt pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije, Sveta Evrope in Evropske komisije. V njem sodeluje 43 držav, v mnogih državah pa delujejo nacionalne oziroma regijske mreže Zdravih šol.
Projekt Slovenske mreže zdravih šol podpirata Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, nacionalno koordinacijo vodi Nacionalni inštitut za javno zdravje Republike Slovenije.
Namen projekta je promocija zdravja in zdravstveno-vzgojnih vsebin, ki so integrirane v predmetnik (zdravje je medpredmetno področje). Dejavnosti podpirajo, omogočajo in spodbujajo zdravje ter zdrav način življenja. Glavni namen projekta je spodbujati in omogočiti vsem učencem, zaposlenim na šoli ter staršem otrok, da vplivajo na svoje telesno, duševno, socialno in okoljsko zdravje.
Šole, ki so vključene v mrežo zdravih šol, bodo deležne zdravstvenih vsebin, organiziranih v obliki predavanj, delavnic in seminarjev, ki jih organizira Nacionalni inštitut za javno zdravje skupaj z območnimi enotami. Predstavljene vsebine in programi se bodo uvedli v šolsko sredino preko modelnih ur, naravoslovnih in kulturnih dni, taborov, razrednih ur, …

Dostopnost