Skoči na glavno vsebino

Kategorija: Are we staring at the same sky? / Ali gledamo isto nebo?

Učenci so spoznavali zakonitosti in zanimivosti nočnega neba. S pomočjo astronomskega koledarja in zvezdne karte so načrtovali opazovanja. Učili so se tudi uporabe različnih aplikacij za opazovanje zvezd in planetov. Izdelali so preproste skice za različna opazovanja (lunine mene, pot planetov, …) in se srečali s pojavom svetlobnega onesnaževanja. Razmišljali so o posledicah in možnostih ukrepanja glede slednjega. Učenci so se urili v (nočni) orientaciji ter v Twinspace okolju in na video srečanjih poročali o svojih opazovanjih. Ugotavljali so, ali iz različnih geografskih leg (točk opazovanja) v različnih državah gledamo isto nebo. Z dodatnimi dejavnostmi (snemanje fotografij z Mednarodne vesoljske postaje, izdelava izdelkov – voščil, modelov osončja) so urili ročne spretnosti in ustvarjalnost. V Twinspace so ustvarili zbirke fotografij, izbrane vsebine, se pogovarjali v forumih in se pripravljali na video srečanja. Velik poudarek je bil na razvijanju digitalnih kompetenc, sporazumevanju v angleškem jeziku ter varni rabi interneta. Projekt je upošteval pobude učencev, ki so se čim bolj aktivno vključevali v aktivnosti projekta.
Projekt smo uspešno zaključili in navezali nove stike za nove projekte.

Dostopnost